ANTIKON 2013
Architektura ryglowa - Wspólne dziedzictwo. XIV POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA I PODRÓŻ STUDYJNA
Zgłoś uczestnictwo
Poniedziałek, 16.09.2013
  8.15 zbiórka uczestników w Szczecinie
  8.45 wyjazd autokarami do Koszalina
12.00 przyjazd do Koszalina; powitalna kawa i zakwaterowanie w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym CEF w Koszalinie
12.20 uroczysta inauguracja konferencji - powitanie przez Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka lub Biskupa Krzysztofa Zadarkę
Ksiądz Henryk Romanik – Diecezjalny Konserwator Zabytków Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Medytacja o Św. Józefie Cieśli i jego opiece nad drewnianymi kościołami. Diecezjalny konserwator zabytków: przykład koszaliński na tle innych doświadczeń w Polsce

12.50 obiad
13.30 rozpoczęcie obrad
Moderatorzy: Beata Makowska – Kierownik Oddziału Terenowego w Szczecinie Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
Maria Witek – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
 
Omówienie wspólnego programu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie: „Kościoły ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: założenia projektu,promocja projektu, metodyka prac terenowych, opracowywania materiałów z prac terenowych, prezentacja zasobu, prezentacja pierwszych wniosków”
 
Głos zabiorą: 
Ksiądz Henryk Romanik – Diecezjalny Konserwator Zabytków Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Antikon w Koszalinie, czyli św. Józef poszukuje pomocnych cieśli i murarzy
Cezary Nowakowski – Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie 
Problemy budownictwa ryglowego jako wyróżnika kulturowego regionu w kontekście pracy Biura Dokumentacji Zabytków
dr inż. arch. Beata Makowska – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Kierownik Oddziału Terenowego w Szczecinie
Cele i zadania projektu
Waldemar Witek – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Szczecinie
Kościoły ryglowe – charakterystyka zespołu (część woj. zachodniopomorskiego)
inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Stan zachowania, potrzeby remontowe, przygotowanie inwestycji
Maria Witek – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Społeczny wymiar użytkowania kościołów ryglowych
Teresa Palacz – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Kierownik Oddziału Terenowego w Poznaniu
Kościoły ryglowe – charakterystyka zespołu (część woj. wielkopolskiego)
Beata Dygulska – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Gdańsku
Kościoły ryglowe – charakterystyka zespołu (cześć woj. pomorskiego)
Karol Czajkowski – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Zespól d/s Inwentaryzacji Zabytków
Tychówko – skanowanie zabytku
 
15.30 przerwa na kawę
16.00 c.d. obrad 
Moderator: Marek Sztark – Prezes SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego
 
16.00 Jens Amelung – Konserwator Zabytków  Krajowego Urzędu Kultury i Konserwacji Zabytków Meklemburgii Pomorza Przedniego
Budowle sakralne wieku XVIII w Meklemburgii Pomorzu Przednim i ich barokowe wyposażenie
16.40 inż. arch. Ralf Gesatzky – były pracownik Wydziału Budownictwa Luterańskiego Kościoła Krajowego Meklemburgii - Kościoła Północnego
Kościół Wiejski w Klein Helle 
17.00 Matthias Hartig – Własciciel firmy Zimmerei Hartig, Gielow 
Sprawozdanie z prac konserwatorskich wykonanych na dwóch kościołach - barokowej wieży ryglowej kościoła w Kotelow oraz kościoła barokowego w Klein Helle
 
17.20 dyskusja
17.30 przerwa na kawę
17.45 c.d. obrad
 
17.45 dr  Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Drewniany kościół w Klępsku. Prezentacja unikatowego wystroju i wyposażenia świątyni w aspekcie problematyki konserwacji i zabezpieczenia zabytku
18.05 dr inż. arch. Przemysław Baster – Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Renowacja zespołu cerkiewno-obronnego w Radrużu u progu wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO
18.25 Stefanie Wagner – Referent do spraw badań nad budownictwem w Krajowym Urzędzie Konserwacji Zabytków w Brandenburgii
O historii budynków szkolnych i domów modlitewnych w Wuschewier
 
18.45 dyskusja
19.00 kolacja
 
Wtorek, 17.09.2013
  7.45 śniadanie
  8.40 wyjazd w podróż studyjną
10.00 Tychówko 
10.00 - 10.30 zwiedzanie 
10.30 wyjazd do Ostrego Barda 
10.45 Ostre Bardo 
10.45 - 11.40 zwiedzanie wraz z przerwą kawową
11.40 wyjazd do Sławy 
12.15 Sława 
12.15 - 12.35 zwiedzanie
12.35 wyjazd do Połczyna Zdroju 
13.15 Połczyn Zdrój
13.15 - 14.00 zwiedzanie
14.00 - 14.45 obiad
14.50 wyjazd do Gronowa 
15.35 Gronowo
15.35 - 16.20 zwiedzanie
16.20 wyjazd do Siemczyna 
17.15 Siemczyno
17.15 - 18.20 zwiedzanie Pałacu w 2 grupach i równolegle przerwa kawowa w 2 grupach
18.20 wyjazd do Koszalina 
20.20 przyjazd do CEF
20.30 kolacja z koncertem w wykonaniu Kapeli Jamneńskiej

Środa, 18.09.2013
    7.30 śniadanie
    8.30 wykłady
Moderator: Marek Sztark – Prezes SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego
 
    8.30 dr inż. Mariusz Książek – adiunkt i pracownik naukowy Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Uprawniony konstruktor, materiałoznawca i specjalista mykologiczno - budowlany. Także Członek Zarządu Głównego Komitetu Trwałości Budowli PZiTB w Warszawie
Uwagi i wytyczne sporządzania ekspertyz mykologiczno - budowlanych oraz ocen technicznych sakralnych obiektów zabytkowych, zgodnie z przepisami i prawem Unii Europejskiej
    8.50 Irina Belintseva – Główny pracownik naukowy Naukowo-Badawczego Instytutu Historii i Teorii Architektury i Budownictwa Rosyjskiej Akademii Architektury i Nauk o Budownictwie w Moskwie; Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej w Centralnych Naukowo-Restauracyjnych Warsztatach Produkcyjnych w Moskwie 
Budowle sakralne Prus Wschodnich na terenie Obwodu Kaliningradzkiego: problemy zachowania, wykorzystania i zarządzania  w XXI w.
  9.10 Angus Fowler – Członek Zarządu Grupy Wsparcia Starych Kościołów w Marburgu 
Kościoły ryglowe w Europie Zachodniej
  9.30 Ksiądz Paweł Brostowicz  – Kapłan Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Proboszcz w Sianowie
Realizacja projektu konserwatorskiego przy zabytkowym kościele w Sianowie, w latach 2010-2013: zadania, problemy, procedury
 
  9.50 dyskusja
10.00 przerwa na kawę
10.20 c. d. obrad
 
10.20 Krystyna Bastowska – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Koszalinie
Dzieje zabytkowych świątyń o drewnianej konstrukcji szkieletowej z terenu d. województwa koszalińskiego - historia remontów i związanych z nimi uwarunkowań
10.40 dr inż. Arch. Renata Gubańska, dr inż. Janusz Gubański – Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Przeobrażenia obiektów zabytkowych na przykładzie zespołu sakralnego w Jutrosinie
11.00 Danuta Kowalska – Doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, konserwator dzieł rzemiosła artystycznego
Drewniany kościół w Rybnicy Leśnej
11.20 dr inż. Antonina Żaba – adiunkt,  Zastępca Kierownika Katedry, dr inż. Michał Marchacz – asystent,          
Marcelina Olechowska – doktorant Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Tymczasowy Kościół pw. Św. Macieja Apostoła w Maciejowie
11.40 dyskusja i podsumowanie konferencji
 
12.00 zakończenie konferencji
12.05 obiad 
12.50 wyjazd uczestników do Szczecina
ok. 16.30 planowany powrót do Szczecina